Sztuka
Projekt Jarka Polańskiego „Sprawiedliwość”
17.09.2019, 18:30 6. Welser Kulturmeile

Wiersz księdza Jana Twardowskiego „Sprawiedliwość” od lat inspiruje polską (Pop)kulturę. W czasach gwałtownych przemian społecznych proste wersy Twardowskiego z mocą podkreślają  znaczenie różnorodności i ludzkiego odmienności. Zawarta w wierszu filozoficzna koncepcja – co by było, gdyby każdy miał to samo – stała się główną osią wystawy.

Jako materiał wyjściowy do wizualizacji tej idei posłużyły zdjęcia wykonane przez polskich i austriackich fotografów. Uzupełniające zdjęcia elementy komiksowe stanowią klamrę, która łączy bardzo odmienne motywy w jednolitą całość. Komiksowa estetyka jest nie tylko elementem stylistycznym; dodatkowo rozszerza kontekst interpretacyjny i nawiązuje dialog z współczesną popkulturą. Seria składa się z 13 ręcznie kolorowanych drzeworytów, które przez rok ozdobią ponad 50 metrowe ogrodzenie firmy Austria Plastics. Na tej samej powierzchni wystawowej zostaną również zaprezentowane prace uczniów szkoły integracyjnej Porzellangasse z Wels, przedstawiające ich interpretację wersów Twardowskiego. W ten sposób wystawa spina zarówno aktualne jak i przyszłe spojrzenie na sprawiedliwość.

Adres: Dragonerstraße – na wysokości Dragonerkaserne, Wels - Wzdłuż terenu firmy Austria Plastics
Wstęp/bilety: Wstęp wolny