Historia
Europa humanistów – wystawa
19.04.2017, 19:00 - 27.05.2017 Hauptbücherei am Gürtel, Wiedeń

Początek humanizmu w XIV stuleciu, przede wszystkim jednak wiek XV i XVI, to okres gruntownych przemian kulturowych w Europie. Miejsce dawnego obrazu świata ukształtowanego przez scholastykę oraz silnie narodowego charakteru społeczeństw zajęły idee humanizmu. Doprowadziło to do powstania w kulturze i nauce solidnej podstawy, która ma ogromne znaczenie również dziś – w czasach Unii Europejskiej i współpracy międzynarodowej.

Aby podkreślić istotny wkład humanistów w tworzenie europejskiego dziedzictwa kulturowego, jak również ich rolę jako prekursorów nowoczesnej Europy, EUNIC Austria, sieć zrzeszająca instytuty kultury państw członkowskich Unii Europejskiej w Austrii, przygotowała wystawę pod tytułem „Europa humanistów”. W organizację wystawy zaangażowały się 24 instytuty. Każdy z nich zaprezentuje dwóch wielkich humanistów, pochodzących z reprezentowanego przez dany instytut kraju.

W polskiej części wystawy przedstawione zostaną dwie znakomite postacie okresu renesansu: Andrzej Frycz Modrzewski oraz Wawrzyniec Grzymała Goślicki. Pierwszy z nich zaistniał w polskim sejmie oraz na forum publicznym dzięki swemu dziełu „O naprawie Rzeczypospolitej”. Drugi, dzięki swym zdolnościom dyplomatycznym oraz jako wybitna postać polskiego Kościoła, odegrał wiodąca rolę w procesie kształtowania polskiej polityki na przełomie XVI i XVII wieku.

Wystawę można oglądać do 27 maja 2017 roku w foyer Biblioteki Głównej Miasta Wiednia (Hauptbücherei am Gürtel, Urban-Loritz-Platz 2A, 1070 Wiedeń) oraz od 1 do 30 czerwca 2017 roku w Domu Unii Europejskiej (Haus der Europäischen Union, Wipplingerstraße 35, 1010 Wiedeń).

Adres: Hauptbücherei am Gürtel, Urban-Loritz-Platz 2A, 1070 Wiedeń
Wstęp/bilety: Wstęp wolny.